Aké dáta zbierame?

Zber a spracovanie dát prebieha v súlade so Všeobecnými nariadeniami o ochrane údajov (GDPR). To v preklade znamená, že nezbierame žiadne osobné údaje ako napr. vaše meno, adresu alebo email. Chochmes zachováva maximálnu ochranu anonymity.

Jediné dáta, ku ktorým máme prístup, sú:

  • koľko ľudí Chochmes používa
  • koľkokrát sme používateľa ochránili pred nebezpečným obsahom
  • ktoré stránky šíria najviac klamstiev

Prečo zbierame aj tieto minimálne informácie?

Hlavným dôvodom je zistiť, či Chochmes funguje tak ako má a kde je priestor na jeho vylepšenie. Bez týchto dát to jednoducho nejde. Zároveň nič z týchto dát neohrozuje anonymitu a ochranu našich používateľov, ktorá je pre nás prvoradá.