Dezinformácie sa na internete šíria rýchlosťou blesku a zasahujú takmer všetky oblasti života. Niektoré problematický stránky napríklad šíria nepravdivé správy týkajúce sa očkovania či pandémie. Iné stránky sa naopak snažia prostredníctvom manipulačných správ rozdeľovať spoločnosť.

A komu tím prospějete?

Motivácie šíriteľov dezinformácií sú rôzne, spája ich však jedno – vidina zisku. Najmä toho finančného. Jedným zo spôsobov príjmu stránok s problematickým obsahom sú reklamy. 

Reklamný banner na Infovojne

Výška zisku závisí najmä od návštevnosti danej stránky a prispôsobeniu reklám čitateľom. V prípade dezinformačného portálu Infovojna sa odhadované mesačné výnosy pohybujú od 1 852 € až 3 045 €. Zisky z reklám najnavštevovanejšieho manipulačného webu Hlavné správy sa odhadujú až na 18 499 €.

Inzercia však nepredstavuje jediný zdroj príjmu týchto webov. Okrem platených reklám a darcovstva môžu zisky plynúť z neodhalených reklám v podobe PR článkov či politickej reklamy. Tie môžu vysoko prevýšiť zisky z oficiálnej inzercie. Ich presnú hodnotu je však ťažké odhadnúť.

Niektoré weby profitujú taktiež predajom rôznych výrobkov. Manipulačné stránky o zdraví často podkopávajú autoritu lekárov a propagujú alternatívne formy liečby. Cieľom je predaj vlastných produktov, ako sú napríklad vitamínové doplnky či knihy. 

Politické záujmy

Finančný zisk ale nebýva jedinou motiváciou šíriteľov klamlivých správ. Často ide aj o záujmy politické. Politici vnímajú šírenie dezinformácií napríklad ako jednoduchú možnosť sa zviditeľniť a zapáčiť určitej časti voličov. Ziskom je v tomto prípade nárast volebných preferencií. Niektoré politické strany naopak podsúvajú ľuďom manipulačné správy a snažia sa tak ovplyvňovať dianie v spoločnosti vo svoj prospech. 

Podobne fungujú aj dezinformácie alebo konšpirácie šírené v rámci hybridnej vojny. Ich cieľom často býva rozdeľovanie spoločnosti či narušenie dôvery ľudí v organizácie ako NATO alebo Európska únia .

S Chochmesom proti dezinformáciám 

Za konšpiračnými teóriami či dezinformáciami sa vždy skrýva snaha ich autorov na tom získať. Zisk môže byť rôzny – finančný, politický či iný. Šíritelia klamlivých správ prospievajú hlavne sebe a svojim záujmom. Buďte preto na internete opatrní a surfujte s Chochmesom.Zdroje:

https://www.mosr.sk/data/files/4364_2021-k-01-cena-za-dezinformacie-recenzovane.pdf

https://www.infovojna.sk/ 

https://www.counterhate.com/anti-vaxx-industry 

https://carnegieeurope.eu/2019/11/28/wars-of-ideas-hybrid-warfare-political-interference-and-disinformation-pub-80419 

https://cyber.harvard.edu/publication/2020/Mail-in-Voter-Fraud-Disinformation-2020

Ďalšie články