Dezinformácie sa na internete šíria rýchlosťou blesku a zasahujú takmer všetky oblasti života. Niektoré problematický stránky napríklad šíria nepravdivé správy týkajúce sa očkovania či pandémie. Iné stránky sa naopak snažia prostredníctvom manipulačných správ rozdeľovať spoločnosť.

“A komu tím prospějete?”

Motivácie šíriteľov dezinformácií sú rôzne, spája ich však jedno – vidina zisku. Najmä toho finančného. Jedným zo spôsobov príjmu stránok s problematickým obsahom sú reklamy. 

Reklamný banner na Infovojne

Výška zisku závisí najmä od návštevnosti danej stránky a prispôsobeniu reklám čitateľom. V prípade dezinformačného portálu Infovojna sa odhadované mesačné výnosy pohybujú od 1 852 € až 3 045 €. Zisky z reklám najnavštevovanejšieho manipulačného webu Hlavné správy sa odhadujú až na 18 499 €.

Inzercia však nepredstavuje jediný zdroj príjmu týchto webov. Okrem platených reklám a darcovstva môžu zisky plynúť z neodhalených reklám v podobe PR článkov či politickej reklamy. Tie môžu vysoko prevýšiť zisky z oficiálnej inzercie. Ich presnú hodnotu je však ťažké odhadnúť.

Niektoré weby profitujú taktiež predajom rôznych výrobkov. Manipulačné stránky o zdraví často podkopávajú autoritu lekárov a propagujú alternatívne formy liečby. Cieľom je predaj vlastných produktov, ako sú napríklad vitamínové doplnky či knihy. 

Politické záujmy

Finančný zisk ale nebýva jedinou motiváciou šíriteľov klamlivých správ. Často ide aj o záujmy politické. Politici vnímajú šírenie dezinformácií napríklad ako jednoduchú možnosť sa zviditeľniť a zapáčiť určitej časti voličov. Ziskom je v tomto prípade nárast volebných preferencií. Niektoré politické strany naopak podsúvajú ľuďom manipulačné správy a snažia sa tak ovplyvňovať dianie v spoločnosti vo svoj prospech. 

Podobne fungujú aj dezinformácie alebo konšpirácie šírené v rámci hybridnej vojny. Ich cieľom často býva rozdeľovanie spoločnosti či narušenie dôvery ľudí v organizácie ako NATO alebo Európska únia .

S Chochmesom proti dezinformáciám 

Za konšpiračnými teóriami či dezinformáciami sa vždy skrýva snaha ich autorov na tom získať. Zisk môže byť rôzny – finančný, politický či iný. Šíritelia klamlivých správ prospievajú hlavne sebe a svojim záujmom.

Buďte preto na internete opatrní a surfujte s Chochmesom.

Ďalšie články